OPINION

Gửi Ý kiến của Quý khách về Tập đoàn Mutsumi


Tập đoàn Mutsumi thu thập nhiều Ý kiến từ Quý khách nhằm nâng cao khả năng tự cải tiến của các đơn vị trong tập đoàn.

Ý kiến của Quý khách có thể được công bố như một hình thức truyền thông CSR.

Họ tên
Họ Tên
Họ tên bằng Katakana
Họ Tên
Tên công ty
Tên bộ phận
Số điện thoại
- -
Địa chỉ e-mail
Ý kiến của Quý khách
Quý khách có mong muốn phản hồi từ công ty chúng tôi không?
Bạn mong muốn phương pháp phản hồi nào từ công ty chúng tôi?Theo "Quy định thông báo hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp của Tập đoàn Mutsumi" căn cứ trên Luật bảo vệ người thông báo hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp (Đạo luật số 122 năm 2004),
người đóng góp Ý kiến sẽ không bị xử lý bất lợi.
Khi liên hệ với chúng tôi, xin vui lòng xác nhận Chính sách về quyền riêng tư.